Blackpink nhạc của tui

Video này được phát tự Youtube bởi tuấn kiệt nhúng (embed) của Youtube. Chủ download đoạn Clip đã setup cơ chế được cho phép nhúng đoạn Clip. Nếu bạn là công ty download, với muốn myphamdalat.com.vn ngừng nhúng video này, các bạn tất cả 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn setup nâng cao với tắt setup "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bnóng nút Báo cáo cùng lựa chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" và điền những công bố liên hệ. myphamdalat.com.vn vẫn liên hệ hỗ trợ công bố trong 24 giờ.


Bạn đang xem: Blackpink nhạc của tui


Nguồn phạt youtube
*

*
*
*
*

영원한 밤창문 없는 방에 우릴 가둔 loveWhat can we say매번 아파도 외치는 love다치고 망가져도 나뭘 믿고 버티는 거야어차피 떠나면 상처투성인 채로 미워하게 될걸끝장을 보기 전 끝낼 순 없어이 아픔을 기다린 것처럼아마 다 잠깐 일지도 몰라우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까But I don’t care I’ll vị it over and over내 세상 속엔 너만 있으면 돼We are the lovesiông chồng girls네 멋대로 내 사랑을 끝낼순 없어We are the lovesick girls이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어But we were born khổng lồ be aloneYeah we were born to be aloneYeah we were born lớn be alone But why we still looking for loveNo love letters, no x và o’sNo love sầu never, my exes knowNo diamond rings, that set in stoneTo the left, better left aloneDidn’t wanmãng cầu be a princess, I’m pricelessA prince not even on my listLove sầu is a drug that I quitNo doctor could help when I’m lovesick아마 다 잠깐 일지도 몰라우린 무얼 찾아서 헤매는 걸까불안한 내 눈빛 속에 널 담아아프더라도 너만 있으면 돼We are the lovesichồng girls네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어We are the lovesick girls이 아픔 없인 난 아무 의미가 없어But we were born to lớn be aloneYeah we were born khổng lồ be aloneYeah we were born to lớn be alone But why we still looking for love사랑은 slippin’ và fallin’사랑은 killin’ your darlin’아프다 아물면 또 찾아오는 이 겁 없는 떨림들리지 않아 what you say이 아픔이 난 행복해나를 불쌍해 하는 네가 내 눈엔 더 불쌍해We are the lovesiông chồng girls네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어We are the lovesick girls이 아픔없인 난 아무 의미가 없어Lovesick girls 모두 결국 떠나가고Lovesick girls내 눈물이 무뎌져도Lovesichồng girls아프고 또 아파도Lovesiông chồng girlsBut we’re still looking for love


Xem thêm: Vuông Tròn Spa, Quận Chín, Hồ Chí Minh, Vuông Tròn Spa Quận2 (@Vuongtronspa)

Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng đoạn phim Youtube Không nghe/coi được Không tải được Chất lượng kỉm Thông tin sai trái Lời bài bác hát chưa đúng

Lỗi khác
Xem thêm: Bồn Sục Spa Jacuzzi - 10 Bể Sục Jacuzzi Ý Tưởng

Cảm ơn bạn vẫn report góp Shop chúng tôi. Các ngôn từ báo cáo sẽ tiến hành để mắt tới trong khoảng 24h cùng vào tiếng hành chủ yếu.

Chuyên mục: BLACKPINK