Câu nói hay của người công giáo

Tuyển tập danh ngôn của những vị thánh vào Giáo Hội Công Giáo về những vấn đề Đức tin, luân lý, linh đạo, đời sống tu đức,…


*
*
*
*
*
*

Chúng ta chớ xin được sinh sống thêm để đền tội. Lãnh nhấn tử vong trong vui vẻ đích thực thì quý giá rộng hầu như vấn đề đền tội. – Thánh An-phong-sô Khi chết, họ đã...


“Vì Người, tôi đành mất không còn, với tôi coi tất cả nlỗi rác, và để được Đức Ki-đánh và được kết hợp với Người.” — Pl 3,8-9


Chuyên mục: Câu Nói Hay