Dự báo thời tiết

*

Bạn đang xem: Dự báo thời tiết

- Nhiệt độ ngày ( O C): Là ánh nắng mặt trời cao nhất từ 07h đến 19h - Nhiệt độ đêm ( O C): Là ánh nắng mặt trời rẻ duy nhất trường đoản cú 19h mang lại 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) trường đoản cú 07h đến 19h - Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 19h mang lại 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm thấp độc nhất (%) trường đoản cú 07h...
*

- Nhiệt độ ngày ( o C): Là ánh nắng mặt trời tối đa từ bỏ 07h mang lại 19h - Nhiệt độ đêm ( o C): Là ánh sáng rẻ tốt nhất từ bỏ 19h mang đến 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 07h mang đến 19h - Lượng mưa tối là tổng lượng mưa (mm) trường đoản cú 19h đến 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm ướt độc nhất (%) tự 07h...
*

- Nhiệt độ ngày ( O C): Là ánh nắng mặt trời cao nhất từ bỏ 07h cho 19h - Nhiệt độ đêm ( O C): Là nhiệt độ rẻ độc nhất tự 19h đến 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) tự 07h đến 19h - Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) trường đoản cú 19h cho 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm mốc tuyệt nhất (%) trường đoản cú 07h...
*

- Nhiệt độ ngày ( O C): Là nhiệt độ tối đa từ bỏ 07h mang đến 19h - Nhiệt độ đêm ( O C): Là ánh nắng mặt trời thấp tốt nhất tự 19h mang đến 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) trường đoản cú 07h mang lại 19h - Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) tự 19h mang đến 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm mốc nhất (%) từ bỏ 07h...

Xem thêm: Mũi Của Song Hye Kyo Thẩm Mỹ ? Các Fan Không Tin Song Hye Kyo Phẫu Thuật Thẩm Mỹ

*

- Nhiệt độ ngày ( O C): Là nhiệt độ cao nhất tự 07h mang lại 19h - Nhiệt độ tối ( O C): Là ánh nắng mặt trời rẻ nhất trường đoản cú 19h mang lại 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) tự 07h cho 19h - Lượng mưa tối là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 19h mang đến 07h - Độ ẩm ngày là độ ẩm mốc độc nhất (%) từ 07h...
- Nhiệt độ ngày ( O C): Là ánh sáng cao nhất tự 07h cho 19h - Nhiệt độ đêm ( O C): Là ánh nắng mặt trời phải chăng độc nhất từ bỏ 19h mang lại 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) tự 07h mang lại 19h - Lượng mưa tối là tổng lượng mưa (mm) tự 19h cho 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm mốc tốt nhất (%) từ 07h...
- Nhiệt độ ngày ( O C): Là nhiệt độ tối đa từ bỏ 07h mang lại 19h - Nhiệt độ tối ( O C): Là ánh nắng mặt trời phải chăng tuyệt nhất tự 19h cho 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ 07h đến 19h - Lượng mưa tối là tổng lượng mưa (mm) trường đoản cú 19h mang lại 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm mốc duy nhất (%) trường đoản cú 07h...
- Nhiệt độ ngày ( O C): Là nhiệt độ cao nhất từ bỏ 07h đến 19h - Nhiệt độ tối ( O C): Là ánh sáng rẻ tuyệt nhất trường đoản cú 19h mang đến 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 07h cho 19h - Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h cho 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm thấp tốt nhất (%) trường đoản cú 07h...
- Nhiệt độ ngày ( O C): Là ánh sáng cao nhất tự 07h cho 19h - Nhiệt độ đêm ( O C): Là ánh sáng tốt độc nhất tự 19h mang lại 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) trường đoản cú 07h cho 19h - Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h - Độ ẩm ngày là độ ẩm mốc độc nhất (%) từ 07h...
- Nhiệt độ ngày ( O C): Là ánh sáng cao nhất từ 07h mang đến 19h - Nhiệt độ tối ( O C): Là ánh nắng mặt trời tốt tốt nhất trường đoản cú 19h cho 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 07h mang lại 19h - Lượng mưa tối là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 19h đến 07h - Độ độ ẩm ngày là độ ẩm thấp độc nhất (%) trường đoản cú 07h...
- Nhiệt độ ngày ( O C): Là ánh sáng tối đa tự 07h đến 19h - Nhiệt độ đêm ( O C): Là ánh sáng thấp duy nhất trường đoản cú 19h đến 07h - Lượng mưa ngày là tổng lượng mưa (mm) từ bỏ 07h cho 19h - Lượng mưa đêm là tổng lượng mưa (mm) từ 19h đến 07h - Độ ẩm ngày là độ ẩm thấp duy nhất (%) trường đoản cú 07h...