Những câu nói hay của warren buffett bằng tiếng anh

Wall Street is the only place that people ride to lớn in a Rolls Royce khổng lồ get advice from those who take the subway.

Bạn đang xem: Những câu nói hay của warren buffett bằng tiếng anh


*

Phố Wall là chỗ độc nhất những người dân cưỡi Rolls Royce xin lời khuim của những người dân đi tàu năng lượng điện ngầm.
Warren Edward Buffett (/ˈbʌfɨt/; born August 30, 1930) is an American business magnate, investor, & philanthropist. He is widely considered the most successful investor of the 20th century. Buffett is the primary shareholder, chairman and CEO of Berkshire Hathaway & consistently ranked among mỏi the world"s wealthiest people. He was ranked as the world"s wealthiest person in 2008 and as the third wealthiest person in 2011 In 2012, American magazine Time named Buffett one of the most influential people in the world. (Wikipedia)
Warren Edward Buffett (sinch ngày 30 tháng 8 năm 1930) là một trong những bên chi tiêu, một ông trùm kinh doanh, cùng bên cạnh đó là một bên từ thiện nay tín đồ Mỹ. Ông được không ít người xem là công ty chi tiêu thành công nhất chũm kỷ đôi mươi. Buffett là cổ đông bao gồm, chủ tịch kiêm chủ tịch quản lý và điều hành cửa hàng Berkshire Hathaway với luôn luôn đứng vào nhóm những người giàu độc nhất vô nhị thế giới. Năm 2008 ông là tín đồ giàu độc nhất nhân loại, với năm 2011 ông nhiều máy 3 thế giới. Năm 2012, tập san Time của Mỹ vinch danh ông là một trong những trong những người dân có khoảng tác động duy nhất thế giới.
Buffett is called the "Wizard of Omaha", "Oracle of Omaha", or the "Sage of Omaha" and is noted for his adherence to the value investing philosophy & for his personal frugality despite his immense wealth. Buffett is also a notable philanthropist, having pledged khổng lồ give sầu away 99 percent of his fortune to lớn philanthropic causes, primarily via the Gates Foundation. (Wikipedia)
Buffett được call là "Thiên tài xứ Omaha", "Nhà tiên tri xứ Omaha", hay "Hiền nhân xđọng Omaha" và danh tiếng về sự bền chí cùng với triết lý chi tiêu giá trị với về tính chất tiết kiệm của ông dù ông giàu sang chẳng ai bởi. Buffet còn là 1 trong những đơn vị tự thiện tại nức danh lừng lẫy, ông cam đoan khuyến mãi 99% gia sản của bản thân để triển khai từ thiện nay, chủ yếu đuối qua Quỹ tự thiện của Bill Gates.
"You don"t need to lớn be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ." (Warren Buffett)
"Quý khách hàng không cần phải là 1 bạn sáng dạ. Đầu tứ chưa phải là trò chơi nhưng mà làm việc kia tay đùa có chỉ số IQ 160 đánh bại tay chơi có chỉ số IQ 130."
"It"s far better khổng lồ buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price." (Warren Buffett)
"Mua một đơn vị tuyệt đối với mức giá hợp lí thì giỏi rộng các đối với cài đặt một ty phù hợp với cái giá tuyệt đối hoàn hảo."
"Long ago, Ben Gratê mê taught me that "Price is what you pay; value is what you get." Whether we’re talking about socks or stocks, I like buying unique merchandise when it is marked down." (Warren Buffett)
Từ lâu tôi đã được Ben Gramê man dạy dỗ rằng "giá chỉ là các thứ chúng ta trả; giá trị là những gì chúng ta nhận". Dù chúng ta vẫn nói đến đậy vớ (socks) tuyệt cổ phiếu, (stocks), thì tôi cũng ước ao cài đặt món đồ chất lượng Lúc nó hạ giá bán."
"It takes đôi mươi years to build a reputation và five sầu minutes lớn ruin it. If you think about that, you"ll vày things differently."
Mất 20 năm nhằm kiến tạo khét tiếng cùng 5 phút để huỷ hoại nó. Nếu bạn suy nghĩ mang lại điều này, bạn sẽ hành xử khác."
I never attempt khổng lồ make money on the stochồng market. I buy on the assumption that they could cthua kém the market the next day and not reopen it for five sầu years.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Đàn Ông Tham Lam Nổi Tiếng Nhất


Tôi ko khi nào cố gắng tìm tiền trên Thị Phần triệu chứng khân oán. Tôi sở hữu theo giả định là họ rất có thể đóng cửa Thị Phần ngay lập tức tương lai và ko mở cửa trở về suốt 5 năm.
Wall Street is the only place that people ride lớn in a Rolls Royce to lớn get advice from those who take the subway.
Phố Wall là chỗ duy nhất những người cưỡi Rolls Royce xin lời khuyên của những người đi tàu năng lượng điện ngầm.
"We simply attempt to lớn be fearful when others are greedy & khổng lồ be greedy only when others are fearful."
We believe sầu that according the name "investors" khổng lồ institutions that trade actively is like calling someone who repeatedly engages in one-night stands a "thắm thiết."
Chúng tôi cho rằng Điện thoại tư vấn mọi tổ chức thanh toán cuồng sức nóng là "nhà đầu tư" thì cũng y như hotline kẻ liên tiếp bao gồm ái tình một đêm là "lãng mạn" vậy.