Những Câu Nói Hay Của Warren Buffett Bằng Tiếng Anh

Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway.

Bạn đang xem: Những câu nói hay của warren buffett bằng tiếng anh


*

Phố Wall là nơi duy nhất những người cưỡi Rolls Royce xin lời khuyên của những người đi tàu điện ngầm.
Warren Edward Buffett (/ˈbʌfɨt/; born August 30, 1930) is an American business magnate, investor, and philanthropist. He is widely considered the most successful investor of the 20th century. Buffett is the primary shareholder, chairman and CEO of Berkshire Hathaway and consistently ranked among the world"s wealthiest people. He was ranked as the world"s wealthiest person in 2008 and as the third wealthiest person in 2011 In 2012, American magazine Time named Buffett one of the most influential people in the world. (Wikipedia)
Warren Edward Buffett (sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930) là một nhà đầu tư, một ông trùm kinh doanh, và đồng thời là một nhà từ thiện người Mỹ. Ông được nhiều người coi là nhà đầu tư thành công nhất thế kỷ 20. Buffett là cổ đông chính, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Berkshire Hathaway và luôn đứng trong nhóm những người giàu nhất thế giới. Năm 2008 ông là người giàu nhất thế giới, và năm 2011 ông giàu thứ 3 thế giới. Năm 2012, tạp chí Time của Mỹ vinh danh ông là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.
Buffett is called the "Wizard of Omaha", "Oracle of Omaha", or the "Sage of Omaha" and is noted for his adherence to the value investing philosophy and for his personal frugality despite his immense wealth. Buffett is also a notable philanthropist, having pledged to give away 99 percent of his fortune to philanthropic causes, primarily via the Gates Foundation. (Wikipedia)
Buffett được gọi là "Thiên tài xứ Omaha", "Nhà tiên tri xứ Omaha", hay "Hiền nhân xứ Omaha" và nổi tiếng về sự kiên định với triết lý đầu tư giá trị và về tính tiết kiệm của ông dù ông giàu có chẳng ai bằng. Buffet còn là một nhà từ thiện tiếng tăm lừng lẫy, ông cam kết tặng 99% tài sản của mình để làm từ thiện, chủ yếu qua Quỹ từ thiện của Bill Gates.
"You don"t need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ." (Warren Buffett)
"Bạn không cần phải là một người thông minh. Đầu tư không phải là trò chơi mà ở đó tay chơi có chỉ số IQ 160 đánh bại tay chơi có chỉ số IQ 130."
"It"s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price." (Warren Buffett)
"Mua một công ty tuyệt vời với giá phải chăng thì tốt hơn nhiều so với mua một ty phải chăng với giá tuyệt vời."
"Long ago, Ben Graham taught me that "Price is what you pay; value is what you get." Whether we’re talking about socks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down." (Warren Buffett)
Từ lâu tôi đã được Ben Graham dạy rằng "giá là những gì chúng ta trả; giá trị là những gì chúng ta nhận". Dù chúng ta đang nói về bít tất (socks) hay cổ phiếu, (stocks), thì tôi cũng muốn mua mặt hàng chất lượng khi nó hạ giá."
"It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you"ll do things differently."
Mất 20 năm để xây dựng danh tiếng và 5 phút để huỷ hoại nó. Nếu bạn nghĩ đến điều đó, bạn sẽ hành xử khác."
I never attempt to make money on the stock market. I buy on the assumption that they could close the market the next day and not reopen it for five years.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Đàn Ông Tham Lam Nổi Tiếng Nhất


Tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền trên thị trường chứng khoán. Tôi mua theo giả định là họ có thể đóng cửa thị trường ngay ngày mai và không mở cửa trở lại suốt 5 năm.
Wall Street is the only place that people ride to in a Rolls Royce to get advice from those who take the subway.
Phố Wall là nơi duy nhất những người cưỡi Rolls Royce xin lời khuyên của những người đi tàu điện ngầm.
"We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful."
We believe that according the name "investors" to institutions that trade actively is like calling someone who repeatedly engages in one-night stands a "romantic."
Chúng tôi cho rằng gọi những tổ chức giao dịch cuồng nhiệt là "nhà đầu tư" thì cũng giống như gọi kẻ liên tục có những mối tình một đêm là "lãng mạn" vậy.