Những câu nói hay trong chuyện con mèo dạy hải âu bay

Hello anh em, lúc này mình đang giới thiệu một cuốn sách mà lại tôi vừa new gọi cực kì phê. Đó là cuốn: Cthị trấn bé mèo dạy dỗ chim báo bão bay