Mà thôi," style="width:69px;height:31px">cái art này là làm theo mấy câu nói của nhân vật trong phim thôi" style="width:80px;height:20px"> Mà có sai thì cũng đừng trách nha :3333- Câu này trong phim nói nhiều nhất là anh Oikawa" style="width:50px;height:22px">" style="width:50px;height:22px">Waifu thứ nhất của mị là Kuro á hà, waifu thứ hai là Nishinoya, waifu cuối cùng là Bokuto cú hôi chucheoo nhất trần gian " style="width:90px;height:20px">" style="" /> Mà thôi," style="width:69px;height:31px">cái art này là làm theo mấy câu nói của nhân vật trong phim thôi" style="width:80px;height:20px"> Mà có sai thì cũng đừng trách nha :3333- Câu này trong phim nói nhiều nhất là anh Oikawa" style="width:50px;height:22px">" style="width:50px;height:22px">Waifu thứ nhất của mị là Kuro á hà, waifu thứ hai là Nishinoya, waifu cuối cùng là Bokuto cú hôi chucheoo nhất trần gian " style="width:90px;height:20px">" style="" />

Những Câu Nói Hay Trong Haikyuu

- Comeback
*
" style="width:85px;height:28px">Mà thôi," style="width:69px;height:31px">cái art này là làm theo mấy câu nói của nhân vật trong phim thôi
*
" style="width:80px;height:20px"> Mà có sai thì cũng đừng trách nha :3333- Câu này trong phim nói nhiều nhất là anh Oikawa" style="width:50px;height:22px">" style="width:50px;height:22px">Waifu thứ nhất của mị là Kuro á hà, waifu thứ hai là Nishinoya, waifu cuối cùng là Bokuto cú hôi chucheoo nhất trần gian " style="width:90px;height:20px">" style="width:90px;height:20px">Nói chung là nguyên phim chẳng có ghét ai hết á " style="width:98px;height:17px">" style="width:98px;height:17px">Cuồng couple Kage x Hina, Asahi x Nishi, Akaashi x Bokuto cú hôi, Bokuto x Kuro, Akaashi x Hina, Hina x Kage, Lev x Hina, Kei x Yamaguchi, Asahi x Sugawara, Asahi x Daichi, Suga x Daichi, Iwa x Oika, Asahi x Tanaka, Suga x Tanaka, Tanaka x Nishinoya, Iwa x Kageyama - chan, Aone x Hina, Suga x Hina, Kei x Hina, Daichi x Hina, Nishi x Hina, Tanaka x Hina, .... và còn nhiều nữa đó nhaaa :333- Vậy thôi
*
" style="width:86px;height:25px">Đùa chứ cái bìa trên tui ưng lắm đó :33 Ai muốn tui làm về mấy character trong anime thì cmt câu nói nè, nhân vật nè, nếu được thì kèm theo hình mà chế muốn tui des luôn nhaaa
*
" style="width:98px;height:22px">- Vậy thôi ~~~> End cái status dài thòn lòn này nhé #Lề - sama : Hôm nay sinh nhật mẹ tui" style="width:98px;height:24px">" style="width:98px;height:24px"> Yêu mẹ nhất ạ
*
" style="width:96px;height:20px">Ai dám cướp mẹ là con chém
*
" style="width:58px;height:20px"> Love u again" style="width:69px;height:31px">" style="width:69px;height:31px">