NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG VƯỢT QUA LÔI TRÌ

Something went wrong while trying to load the full version of this site. Try hard-refreshing this page to fix the error.

Nhắc đến Diệp Lạc Vô Tâm thì các mọt ngôn hầu hết đều nhắc đến " Mãi mãi là bao xa", " Ngủ cùng sói" hay là "Động phòng hoa chúc sát vách" - những bộ truyện đã rất suất xắc trong cách xây dựng tình huống truyện cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên, mới gần đây ta đọc được cuốn " Vượt qua lôi trì " hay còn có tên khác là " Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa" và quyết định lên đây để làm một bài diễn văn cảm xúc về cuốn truyện này