Những câu nói hay về giáo dục bằng tiếng anh

Những câu danh ngôn về giáo dục là lời hay ý đẹp của những người đã thành đạt trong cuộc sống chúng ta nên tìm đọc để tìm được lối đi đúng đắn cho con đường học tập của mình. Nếu bạn chưa thành thạo tiếng Anh, hãy bắt đầu từ những câu danh ngôn tiếng anh ngắn gọn nhé:

*

NHỮNG CÂU DANH NGÔN NGẮN VỀ GIÁO DỤC

It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.Chính cách bạn xử trí thất bại quyết định cách bạn đạt được thành công.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về giáo dục bằng tiếng anh

David Feherty

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Không có gì trong giáo dục đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ.

Henry Brooks Adams

Don’t let schooling interfere with your education.

Đừng để trường lớp can thiệp vào con đường giáo dục của bạn.Mark Twain

When schools flourish, all flourishes.

Khi trường học phát triển, mọi thứ đều phát triển.Martin Luther

Genius without education is like silver in the mine.

Thiên tài không có giáo dục giống như bạc trong mỏ.

Benjamin Franklin

The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.

Dấu hiệu thực sự của trí thông minh không phải là sự hiểu biết mà là sự tưởng tượng.

Albert Einstein

Man is the most intelligent of the animals – and the most silly.

Con người thông minh nhất trong số các động vật – đồng thời là ngớ ngẩn nhất.

Diogenes the Cynic

Intelligence is the wife, imagination is the mistress, memory is the servant.

Trí thông minh là người vợ, trí tưởng tượng là, trí nhớ là người phục vụ.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Lòng Tốt : 50+ Danh Ngôn Hay, Châm Ngôn Lòng Tốt Đặt Không Đúng Chỗ

Victor Hugo

The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Người thầy là người nhận được nhiều nhất qua các bài học, người thầy thực sự cũng là một người học trò.

Elbert Hubbard

The highest result of education is tolerance.

Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.

Helen Keller

We should not teach children the sciences; but give them a taste for them..

Chúng ta không nên dạy trẻ nhỏ khoa học mà hãy để chúng nếm trải nó.

Jean Jacques Rousseau

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Nghệ thuật tối thượng của người thầy là đánh thức niềm vui trong sự diễn đạt và tri thức sáng tạo.

Albert Einstein

Education is the art of making man ethical.

Giáo dục là nghệ thuật tạo nên con người có đạo đức.

Hegel

Children should be educated and instructed in the principles of freedom.

Trẻ em nên được giáo dục và hướng dẫn những nguyên tắc của tự do.

John Adams

Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

Giáo dục là thứ còn lại sau khi một người đã quên những gì anh ta học được ở trường.

Albert Einstein

Giáo dục lúc nào cũng luôn là một vấn đề quan trọng đối với xã hội. Những câu danh ngon tieng anh ngan gon về giáo dục trên đây dù ở thời nào cũng không hề cũ kĩ và giảm giá trị.