NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH HAY NHẤT


Học tiếng anh mà không biết về những câu nói bằng tiếng anh hay thì đúng là một thiếu sót lớn, bởi vì những câu nói tiếng anh hay sẽ làm giàu vốn từ về tiếng anh của bạn cũng như giúp bạn giao tiếp tốt hơn . Đối với rất nhiều người, họ còn có thói quen sưu tầm cũng như mày mò, tìm tòi những câu danh ngôn, châm ngôn hay bằng tiếng anh mà họ tâm đắc cũng như để lại ấn tượng với họ để làm tư liệu dùng trong văn nói cũng như văn viết.

Bạn đang xem: Những câu nói tiếng anh hay nhất


*

Những câu châm ngôn bằng tiếng Anh về cuộc sống


Những câu châm ngôn là những câu nói tục ngữ, ngạn ngữ nổi tiếng mang tính chất cá nhân và thật sự có ý nghĩa đối với cuộc sống và trở thành triết lý sống. Mời các bạn tham khảo:


Life is a story, make yours the best seller.

Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.

When life changes to be harder, change yourself to be stronger.

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

You only live once, but if you do it right, once is enough.

Bạn chỉ có thể sống được một lần, nhưng nếu sống đúng nghĩa thì chỉ một lần sống là đủ rồi.

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

Cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.
*

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.

Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.

Life has no remote. Get up and change it yourself.

Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.

One of the simplest way to stay happy is to let go all of the things that make you sad.

Cách đơn giản nhất để luôn hạnh phúc là bỏ qua tất cả những thứ làm bạn buồn.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

Life is like a camera lens. Focus only on what’s important and you can capture it perfectly.

Cuộc sống giống như một cái ống kính máy ảnh. Tập trung vào điều quan trọng nhất và bạn sẽ nắm bắt được nó một cách hoàn hảo.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có nghìn lý do để cười

Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.

Tham vọng là con đường dẫn bạn đến thành công. Sự kiên trì là chiếc xe chở bạn trên con đường đó.

Don’t let schooling interfere with your education.

Đừng để trường lớp cản con đường giáo dục của bạn.

Life is not fair, get used to it.

Cuộc sống không công bằng, hãy làm quen với nó

14.The value of life is not its duration, but it’s donation.

Thước đo của cuộc đời không phải thời gian, mà là cống hiến.


*

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nếu ta sống vì người khác, cuộc đời cũng đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ mạnh mẽ nếu bạn không bị gục ngã. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được gì nếu như không mắc lỗi. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không đối mặt với thất bại.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a strategy for the poor.

Cuộc sống như một giấc mơ của những người khôn, một trò chơi của những gã ngốc, một câu chuyện hài của những người giàu, một chiến lược của những người nghèo.

Life is the greatest journey you will ever be on.

Cuộc sống là chuyến hành trình tuyệt vời nhất mà bạn từng trải qua.

Enjoy the little things in life for one day, you’ll look back and realize they were the big things.

Xem thêm: Ảnh Hot Girl Ivy Khoe Vòng 1, Liên Khúc Nhạc Sống Người Mẫu Hàn Quốc

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất của cuộc sống trong một ngày, để rồi khi ngẫm lại, bạn sẽ nhận ra đó lại là những điều lớn lao.

Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain.

Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khỏa lấp mọi nỗi đau.

Trying and Doing are two different things. When you try, you hope. When you do, you succeed.

Cố gắng và hành động là hai chuyện khác nhau. Nếu bạn cố gắng, bạn có hy vọng. Nếu bạn hành động, bạn sẽ gặt hái được thành công.

Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old

Hãy yêu thương cha mẹ của mình, bởi khi chúng ta bận rộn lớn lên thì thường hay quên mất rằng họ cũng đang già đi từng ngày.

Life’s under no obligation to give us what we expect.

Cuộc sống không có nghĩa vụ trao cho chúng ta những điều mà chúng ta mong đợi.
*

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

You’ve gotta dance like there’s nobody watching.

Love like you’ll never be hurt,Sing like there’s nobody listening,And live like it’s heaven on earth. ― William W. PurkeyBạn hãy nhảy như không ai nhìn thấy bạn,Hãy yêu như bạn không bao giờ bị tổn thương,Hát như không ai nghe thấy,Và sống như thể thiên đường ở trên trái đất.

If you were born into poverty, it is not your faul

But if you die in poverty, it is your fault -Bill Gates

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn.Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Điều còn lại là sống như thể phép màu là tất cả mọi thứ.

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.
*

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc đời lý tưởng.

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss

Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là đi tìm chính bạn mà cuộc sống là tạo ra con người bạn.

Sometimes people are beautiful.

Not in looks.Not in what they say.Just in what they are. ― Markus ZusakĐôi khi con người thật đẹp.Họ đẹp không phải ở hình dáng,Không phải ở lời họ nói,Mà ở chính họ là ai.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn thì cái cách họ nói về bạn rất khác biệt. Bạn sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái.

We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. ― Oscar Wilde

Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind. ― Dr. Seuss

Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền vì hành động của bạn sẽ chẳng có nghĩa lý gì, còn những người có ý nghĩa với bạn thì sẽ chẳng bao giờ thấy phiền lòng.

Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. —Theodore Roosevelt

Hướng đôi mắt về phía những vì sao, và chạm đôi chân trên mặt đất.

Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself. —Harvey Fierstein

Đừng bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Đừng bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Đừng để ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

Faith is the art of holding on to things your reason has once accepted, in spite of your changing moods. —C.S. Lewis

Niềm tin là nghệ thuật níu giữ những điều mà bạn có lý do chấp nhận nó, dù cho bạn có thay đổi tâm trạng như thế nào.

A man who flies from his fear may find that he has only taken a shortcut to meet it. —Sador, Children of Húrin

Người mà thoát được ra khỏi nỗi sợ của họ sẽ hiểu rằng họ chỉ đi 1 đoạn đường tắt đến gặp nó mà thôi.

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before. —Albert Einstein

Người phụ nữ mà đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông, người phụ nữ mà đi một mình thì thường tìm thấy cô ấy ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

It’s not about how hard you can hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. —Rocky Balboa, Rocky

Bạn đấm mạnh thế nào không thành vấn đề bằng việc bạn bị đánh mạnh thế nào và vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. —African proverb

Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng đồng đội.

I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. —Maya Angelou

Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều xảy ra với mình nhưng tôi từ chối loại bỏ chúng.