Triệu lệ dĩnh royal treasure

*
Title: Royal Treasure Chinese Title: 极限挑战 / Ji Xian Tiao Zhan
Release Date: January 15, 2016
Genre: Action, Drama, Fantasy, Time Travel Language: Mandarin Director: Yan Min, Ren Jing Origin: Trung Quốc Love MeterBạn đang xem: Triệu lệ dĩnh royal treasure

Cast
*
Huang Bo as Huang Bo
*
Sun Honglei as Sun Honglei
*
Huang Lei as Huang Lei
*
Show Luo as Luo Zhixiang
*
Lay Zhang Yixing as Zhang Yixing
*
Wang Xun as Wang Xun
Supporting Cast Soundtracks
Stills
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Biển Hay, Lắng Đọng, Lạng Mãn Và Thấm Đậm Lòng Người

Posters
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Let us know why you lượt thích Royal Treasure in the comments section. Please also giới thiệu these fun facts using the social truyền thông buttons below.Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Hoa Tuyết Nhỏ, Muốn Đi Tìm Ý Nghĩa Của Cuộc Đời!

*


Chuyên mục: triệu lệ dĩnh