Mỹ phẩm có được giảm thuế gtgt không 2023, hỏi đáp cstc

(Chinhphu) - Danh mục h&#x
E0;ng h&#x
F3;a, dịch vụ kh&#x
F4;ng được giảm thuế gi&#x
E1; trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch giảm thuế gi&#x
E1; trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ng&#x


Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

Cấp 6

Cấp 7

Tên sản phẩm

Nội dung

Mã số HS

(áp dụng đối với sản phẩm & hàng hóa tại khâu nhập khẩu)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

B

SẢN PHẨM KHAI KHOÁNG

05

Than cứng và than non

27.01

27.02

27.03

27.04

051

0510

05100

051000

Than cứng

Gồm: than cục và than cám, sẽ hoặc chưa nghiền thành bột, nhưng không đóng bánh. Than cứng đóng góp bánh nằm trong ngành 19200

27.01

27.02

27.03

27.04

0510001

Than antraxit

Than đá ko thành khối. Than có số lượng giới hạn chất dễ cất cánh hơi (trong điều kiện khô, không tồn tại khoáng chất) ko vượt thừa 14%

2701.11.00

0510002

Than bi tum

Than mỡ, than có số lượng giới hạn chất dễ bay hơi (trong điều kiện khô, không có khoáng chất) trên 14% và giới hạn nhiệt lượng từ 5833 kcal/kg trở lên (trong điều kiện ẩm, không tồn tại khoáng chất)

2701.12

0510003

Than đá (than cứng) nhiều loại khác

2701.19.00

052

0520

05200

052000

0520000

Than non

Than non còn gọi là than nâu, chỉ tính than non vẫn hoặc chưa nghiền thành bột và chưa đóng bánh. Than non đóng bánh trực thuộc ngành 19200

27.02

06

Dầu thô cùng khí đốt tự nhiên khai thác

27.07

27.09

27.10

27.11

061

0610

06100

Dầu thô khai thác

27.09

061001

0610010

Dầu mỏ với dầu nhận được từ khoáng bitum, ở dạng thô

Gồm: khí đốt thô; Condensate với dầu thô nhiều loại khác

27.09

061002

0610020

Đá phiến sét dầu hoặc đá phiến sét bitum, cat hắc ín

2714.10.00

062

0620

06200

062000

Khí thoải mái và tự nhiên dạng khí hoặc hóa lỏng

27.11

0620001

Khí thoải mái và tự nhiên dạng hóa lỏng

2711.11.00

0620002

Khí thoải mái và tự nhiên dạng khí

2711.21

07

Quặng sắt kẽm kim loại và tinh quặng kim loại

26

071

0710

07100

071000

0710000

Quặng sắt cùng tinh quặng sắt

Gồm: Quặng sắt cùng tinh quặng sắt chưa nung kết với đã nung kết

Trừ pirit sắt đã hoặc không nung

2601.11

2601.12

2601.20

072

Quặng sắt kẽm kim loại khác không đựng sắt (trừ quặng sắt kẽm kim loại quý hiếm)

26.17

0721

07210

072100

0721000

Quặng uranium, quặng thorium và tinh các loại quặng đó

Chỉ tính phần khai quật các loại quặng uranium với quặng thorium, ko kể phần có tác dụng giàu các loại quặng đó

26.12

0722

Quặng kim loại khác không đựng sắt

Tính cả sản phẩm trong quá trình khai thác và làm giàu

26.17

07221

072210

0722100

Quặng bôxít và tinh quặng bôxit

Quặng bôxit còn được gọi là quặng nhôm

2606.00.00

07229

Quặng kim loại khác không cất sắt chưa được phân vào đâu

26.17

072291

Quặng mangan, đồng, niken, coban, crôm, vonfram cùng tinh những loại quặng đó

2602.00.00

2603.00.00

2604.00.00

2605.00.00

2610.00.00

2611.00.00

.

Bạn đang xem: Mỹ phẩm có được giảm thuế gtgt không 2023

0722911

Quặng mangan và tinh quặng mangan

Kể cả quặng mangan đựng sắt cùng tinh quặng mangan chứa sắt với hàm vị magan từ bỏ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô

2602.00.00

0722912

Quặng đồng và tinh quặng đồng

2603.00.00

0722913

Quặng niken cùng tinh quặng niken

2604.00.00

0722914

Quặng coban với tinh quặng coban

2605.00.00

0722915

Quặng crôm với tinh quặng crôm

2610.00.00

0722916

Quặng vonfram và tinh quặng vonfram

2611.00.00

072292

Quặng chì, kẽm, thiếc cùng tinh các loại quặng đó

2607.00.00

2608.00.00

2609.00.00

0722921

Quặng chì cùng tinh quặng chì

2607.00.00

0722922

Quặng kẽm và tinh quặng kẽm

2608.00.00

0722923

Quặng thiếc với tinh quặng thiếc

2609.00.00

072293

0722930

Quặng molipden cùng tinh quặng molipden

Gồm: Quặng molipden với tinh quặng molipden đã nung; Quặng molipden với tinh quặng molipden khác

26.13

072294

Quặng titan với tinh quặng titan

26.14

0722941

Quặng ilmenite và tinh quặng ilmenite

2614.00.10

0722942

Quặng rutil và tinh quặng rutil

2614.00.90

0722943

Quặng monazite và tinh quặng monazite

2612.20.00

0722949

Quặng titan khác và tinh quặng titan khác

2614.00.90

072295

0722950

Quặng antimon cùng tinh quặng antimon

2617.10.00

072296

Quặng niobi, tantali, vanadi, zircon và tinh những loại quặng đó

26.15

0722961

Quặng zircon với tinh quặng zircon

2615.10.00

0722962

Quặng niobi tantali, vanadi cùng tinh quặng niobi

2615.90.00

072299

0722990

Quặng với tinh quặng kim loại khác không cất sắt chưa được phân vào đâu còn lại

2617.90.00

073

0730

07300

073000

Quặng kim loại quý hiếm

26.16

0730001

Quặng bội nghĩa và tinh quặng bạc

2616.10.00

0730002

Quặng vàng cùng tinh quặng vàng

2616.90.00

0730003

Quặng bạch kim và tinh quặng bạch kim

2616.90.00

0730009

Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý khác

2616.90.00

08

Sản phẩm khai khoáng khác

25

68

081

0810

Đá, cát, sỏi, đất sét

25

68

08101

Đá khai thác

Đẽo thô giỏi cắt bởi cưa hoặc bằng phương pháp khác. Một số loại trừ: Các sản phẩm được giảm tạo dáng, hoàn thành xong được phân vào đội 23960

25.06

25.09

25.13

25.14

25.15

25.16

25.17

25.18

081011

Đá tạo và trang trí

68.01

68.02

68.03

0810111

Đá cẩm thạch (đá hoa), cẩm thạch trắng, travertine, ecausine cùng đá vôi khác, thạch cao tuyết hoa, đang hoặc không đẽo thô hoặc new chỉ bổ thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông.

Đá dùng để gia công tượng đài hoặc đá xây dựng gồm trọng lượng riêng rẽ từ 2,5 trở lên

25.15

0810112

Đá granit, đá pocfia, bazan, đá mèo kết (sa thạch), đá quartzite với đá khác sẽ hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông.

Đá dùng để triển khai tượng đài hoặc đá xây dựng

25.16

081012

Đá vôi và những loại đá bao gồm chứa canxi khác, dùng để làm sản xuất vôi hoặc xi măng; thạch cao và thạch cao khan

2521.00.00

2520.10.00

0810121

Đá vôi và các loại đá có chứa canxi khác dùng làm sản xuất vôi hoặc xi măng

2521.00.00

0810122

Thạch cao, thạch cao khan

2520.10.00

081013

Đá phấn với đolomit không nung hoặc thiêu kết

2509.00.00

25.18

0810131

Đá phấn

Đá phấn làm vật tư chịu lửa

2509.00.00

0810132

Đolomit chưa nung hoặc thiêu kết

Đolomit ko chứa can xi Đolomit vẫn nung hoặc thiêu kết thuộc ngành 2394

25.18

081014

0810140

Đá phiến, đã hoặc không đẽo thô hay new chỉ cắt thành khối hoặc tấm hình chữ nhật, hình vuông.

2514.00.00

08102

Cát, sỏi

25

081021

0810210

Cát từ bỏ nhiên, sẽ hoặc chưa nhuộm màu

Gồm: cát ôxit silic, cat thạch anh với cát tự nhiên khác.

25.05

081022

Sỏi, đá cuội; đá dạng viên, mảnh vụn cùng bột

25.17

0810221

Sỏi, đá cuội

Chủ yếu để triển khai cốt bê tông, nhằm rải đường đi bộ hay mặt đường sắt

2517.10.00

0810222

Đá dạng viên, dạng miếng vụn cùng dạng bột làm từ những loại đá thuộc team đá xây dựng và trang trí

2517.41.00

2517.49.00

081023

0810230

Hỗn hợp cát, đá, sỏi và hóa học thải công nghiệp tận thu trong quy trình khai thác dùng cho xây dựng

2517.20.00

2517.30.00

08103

Đất sét và cao lanh các loại

25.07

25.08

081031

0810310

Cao lanh và đất sét cao lanh khác vẫn hoặc không nung

2507.00.00

081032

0810320

Đất sét khác, andalusite, kyanite cùng silimanite, mullite; đất chịu lửa hay đất dinas

Bao gồm các loại đất nung như: đất sét chịu lửa; Bentonit; Andalusite, kyanite cùng silimanite; Mullite và đất chịu lửa hay khu đất dinas...

Xem thêm: Cách Sử Dụng Đèn Hồng Ngoại Làm Đẹp Da, 3 Tác Dụng Trị Liệu Tuyệt Vời Của Đèn Hồng Ngoại

Không gồm đất nung trương nở

25.08

089

Sản phẩm khai khoáng không được phân vào đâu

25.30

0891

08910

Khoáng hóa chất và khoáng phân bón

*

089101

0891010

Canxi phosphat từ bỏ nhiên, can xi phosphat nhôm thoải mái và tự nhiên và đá phấn gồm chứa phosphat

Bao có cả quặng apatit

25.10

089102

0891020

Quặng Pirit sắt chưa nung

Quặng Pirit chứa 33% lưu giữ huỳnh;

Quặng Pirit sắt vẫn nung nằm trong ngành 2011

2502.00.00

089109

Khoáng hóa chất khác

25.30

0891091

Bari sulfat từ nhiên, bari carbonat tự nhiên và thoải mái đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit

25.11

0891092

Quặng borat từ nhiên, tinh quặng borat từ nhiên, cơ mà không kể borat tách từ nước biển tự nhiên. Axit boric tự nhiên chứa không thật 85% H3BO4 tính theo trọng lượng khô

Quặng borat, tinh quặng borat vẫn hoặc không nung

2528.00.00

0891093

Khoáng flourit

2529.21.00

2529.22.00

0891094

Kiezerit, epsomit (magie sulphat từ nhiên)

2530.20.10 2530.20.20

0891095

Khoáng có chứa kali

Gồm: Khoáng Carnallite; Khoáng Sylvite

2530.90.90

0891096

Khoáng trường đoản cú phân động vật hoang dã dùng để làm phân bón hoặc nhiên liệu

*

0891099

Khoáng hóa chất và khoáng phân bón khác không phân vào đâu

*

0892

08920

089200

0892000

Than bùn

Chỉ tính than bùn khai thác và thu gom. Than bùn đóng góp bánh nằm trong ngành 192001

27.03

0893

08930

089300

0893000

Muối

Gồm muối biển lớn và muối mỏ khai thác, không qua chế biến.

25.01

0899

08990

Sản phẩm khai khoáng khác không được phân vào đâu

25.30

089901

Đá quí và đá bán quí, kim cương, và những loại đá khác

71

0899011

Đá quí, đá chào bán quí chưa được gia công

Gồm những loại diamond như: đá rubi, ngọc bích... Sản phẩm này cũng bao gồm cả các loại mới chỉ cắt đơn giản dễ dàng hoặc tạo ra hình thô

7103.10

0899012

Kim cương cứng (trừ kim cưng cửng công nghiệp)

Gồm kim cương chưa được phân nhiều loại hoặc bắt đầu chỉ được cắt, bóc tách một cách dễ dàng và đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

7102.10.00

7102.31.00

7102.39.00

0899013

Kim cương unique công nghiệp, chưa gia công hoặc bắt đầu chỉ được cắt, tách bóc một cách đơn giản hay new chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

7102.21.00

7102.29.00

0899014

Đá bọt, đá nhám, corundum từ bỏ nhiên, granet (dạ minh châu) tự nhiên và thoải mái và đá mài tự nhiên khác

25.13

0899015

Bitum cùng asphalt ở dạng từ bỏ nhiên; Asphantite và đá đựng asphalt

2714.90.00

089909

Sản phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu còn lại

25.30

0899091

Quặng graphit từ nhiên

25.04

0899092

Quặng thạch anh, trừ mèo tự nhiên

2506.10.00

0899093

Bột hóa thạch silic và đất silic tương tự

Gồm cả đất tảo cát, tripolite và diatomite

2512.00.00

0899094

Magiê carbonat thoải mái và tự nhiên (magiezit), magiê ôxit nấu nướng chảy, Magiê ôxit nung trơ (thiêu kết), magiê ôxit không giống tinh khiết hoặc không

25.19

0899095

Quặng amiang

25.24

0899096

Quặng mica

Gồm: Mica thô và mica đã tách thành tấm tuyệt lớp; Bột mica

25.25

0899097

Quặng steatit

Gồm quặng steatit tự nhiên và thoải mái thô hoặc cat thành khối hoặc tấm cùng quặng steatit sẽ nghiền thành bột

25.26

0899098

Tràng thạch (đá tình nhân tát)

Còn hotline là Felspar

2529.10

0899099

Sản phẩm khai khoáng khác chưa được phân vào đâu còn lại

Gồm những loại như: Leucite, nepheline với nepheline syenite; Vermiculite, đá trân châu và clorit, chưa giãn nở;...

2529.30.00

25.30

C

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

19

Than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế

27.04

27.07

27.09

27.10

191

1910

19100

Than cốc

27.04

191001

1910010

Than cốc và phân phối cốc luyện tự than đá, than bùn hoặc than non; muội bình bác bỏ than đá

Gồm: Than cốc và bán cốc luyện từ bỏ than đá; Than cốc và chào bán cốc luyện trường đoản cú than non xuất xắc than bùn; Gas cốc và Muội bình bác than đá

27.04

191002

1910020

Hắc ín chưng chứa từ than đá, than non hoặc than bùn, và các loại hắc ín khoáng chất khác

2706.00.00

192

1920

19200

Sản phẩm từ chế tao dầu mỏ

27

192001

1920010

Than bánh và các nhiên liệu rắn tựa như sản xuất tự than đá

Gồm: Than bánh và nhiên liệu rắn giống như được cung ứng từ than đá, than non với than bùn

2701.20.00

2702.20.00

2703.00.20

192002

Nhiên liệu dầu với xăng; dầu mỡ trét trơn

27.07

27.09

27.10

27.12

34.03

1920021

Dầu nhẹ và các chế phẩm

Gồm: Xăng động cơ; Xăng sản phẩm công nghệ bay; Dầu nhẹ và những chế phẩm khác

2710.12

1920022

Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn khác

Gồm: Dầu trung (có khoảng chừng sôi trung bình) và những chế phẩm; Dầu và mỡ sứt trơn; Dầu dùng trong cỗ hãm thủy lực (dầu phanh); Dầu đổi mới thế với dầu sử dụng cho phần tử ngắt mạch; Dầu nhiên liệu và Dầu có xuất phát từ dầu lửa khác

2710.12

2710.19

2710.20.00

1920023

Dầu thải

Chứa biphenyl đã polyclo hóa, terphenyl đã polyclo hóa hoặc biphenyl vẫn polyclo hóa

2710.91.00

2710.99.00

192003

Khí dầu mỏ và các loại khí Hydro cacbon không giống (trừ khí thiên nhiên)

2711.12.00

2711.13.00

2711.14

2711.19.00

2711.29.00

1920031

Propan với bu tan đã được hóa lỏng (LPG)

Gồm: Propan đã làm được hóa lỏng; Bu tan đã có hóa lỏng (LPG); Khí khô thương phẩm

2711.12.00

2711.13.00

2711.19.00

1920032

Etylen, propylen, butylen, butadien và các loại khí dầu khác hoặc khí hidro cacbon trừ khí ga từ bỏ nhiên

2711.14

2711.29.00

192004

Các sản phẩm từ dầu mỏ khác

*

1920041

Vazơlin, sáp parafin, sáp dầu mỏ và sáp khác

2712.10.00

2712.20.00

2712.90

1920042

Cốc dầu mỏ, bi tum khí đốt và các cặn khác từ dầu mỏ

2713.11.00

2713.12.00

2713.20.00

2713.90.00

20

Sản phẩm hóa chất

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

201

Phân bón cùng hợp hóa học ni tơ; plastic và cao su thiên nhiên tổng vừa lòng dạng nguyên sinh

31

39

40

201142

Sản phẩm chất hóa học hữu cơ cơ bạn dạng hỗn hợp

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

2011421

Dẫn xuất của các thành phầm thực đồ dùng hoặc vật liệu bằng nhựa thông

Gồm: thành phầm khoáng chất tự nhiên và thoải mái hoạt tính; muội cồn vật; Dầu vật liệu bằng nhựa thông (dầu tall), đang hoặc chưa tinh chế; Dầu turpentin và các loại dầu tecpen khác; chất dipenten thô; dầu sulfit vật liệu nhựa thông và những chất para-xymen thô khác; dầu thông gồm chứa hóa học alpha-tecpineol như thành phần chủ yếu; Colophan và axit vật liệu bằng nhựa cây và các dẫn xuất của chúng; gôm nấu chảy lại; dầu hắc gỗ; dầu hắc ín gỗ; hóa học creosote gỗ, chất naphtha gỗ, hắc in thực vật; hắc ín từ quy trình ủ riệu và beer và những chế phẩm tương tự như làm trường đoản cú colophan, axit vật liệu nhựa cây xuất xắc hắc ín thực vật

3802.90

3803.00.00

38.05

38.06

3807.00.00

2011422

Than củi

Gồm: cả than đốt từ vỏ trái hoặc hạt, sẽ hoặc chưa đóng thành khối, trừ than đốt tại rừng

44.02

2011423

Dầu và các sản phẩm khác trường đoản cú chưng cất hắc ín than đá ở ánh nắng mặt trời cao với các thành phầm tương tự

Gồm: Dầu và các thành phầm khác từ chưng đựng hắc ín than đá ở ánh sáng cao; các sản phẩm tương trường đoản cú có cân nặng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm; nhựa chưng (hắc ín) và than ly nhựa chưng, chiếm được từ dầu hắc than đá hoặc hắc ín khoáng chất khác

2706.00.00

27.08

2011424

Cồn etilic chưa trở nên tính có nồng độ hễ tính theo thể tích tự 80% trở lên

2207.10.00

2011425

Cồn etilic cùng rượu mạnh mẽ khác đã phát triển thành tính ở rất nhiều nồng độ

2207.20

2011426

Dung dịch kiềm thải ra từ cấp dưỡng bột giấy từ gỗ; của cả lignin, sunfonat, trừ dầu vật liệu bằng nhựa thông (dầu tall)

38.04

2012

20120

Phân bón với hợp hóa học ni tơ

31

201201

2012010

Amoniac dạng khan

2814.10.00

201202

Phân amoni bao gồm xử lý nước; phân amoni clorua, nitrit

31.02

2012021

Phân amoni có xử lý nước

3102.21.00

3102.29.00

3102.30.00

3102.40.00

2012022

Phân amoni clorua

3102.90.00

2012023

Nitrit; nitrat của kali

Trừ nitrat của bismut và loại khác

2834.10.00

2834.21.00

201203

2012030

Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa ni tơ

Gồm: Ure; Sunphat Amoni; Nitơrat Amoni; muối bột kép và tất cả hổn hợp muối nitơrat can xi và nitơrat amoni; tất cả hổn hợp nitơrat amoni và can xi cacbonat hoặc các chất vô cơ không có chất làm phì nhiêu màu mỡ cho khu đất khác; Phân bón và những hỗn vừa lòng nitơ khác không phân vào đâu

31.02

201204

2012040

Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa photphat

Gồm: Supe Photphat (P2O5) (Gồm: nhiều loại dùng có tác dụng thức ăn uống chăn nuôi và loại khác); Phân lân nung chảy; Phân bón photphat khác

31.03

201205

2012050

Phân khoáng hoặc phân hóa học tất cả chứa kali

Gồm: Kali Clorua; Kali Sunphat; Phân hóa học cacnalit, xinvinit cùng phân kali khác

31.04

201206

2012060

Phân khoáng hoặc phân hóa học khác chưa phân vào đâu

Gồm: Phân khoáng hoặc phân hóa học đựng 3 nguyên tố: nitơ, photpho với kali (NPK); Diamoni photphat; Monoamoni Photphat; Phân khoáng hoặc phân hóa học cất 2 nguyên tố: nitơ với photpho; Phân khoáng hoặc phân hóa học đựng 2 nguyên tố: photpho với kali; Nitơrat Kali; những phân khoáng cùng hóa học khác chứa tối thiểu 2 yếu tố (photpho, nitơ, kali) chưa phân vào đâu

31.05

2013

Plastic và cao su thiên nhiên tổng vừa lòng dạng nguyên sinh

39

40

20131

201310

Plastic nguyên sinh

39

2013101

Polyme dạng nguyên sinh

Gồm: Polyme từ bỏ etylen, dạng nguyên sinh; Polyme từ styren, dạng nguyên sinh; Polyme từ vinyl clorua hoặc trường đoản cú olefin sẽ halogen hóa khác, dạng nguyên sinh; Polyme từ bỏ propylen hoặc tự oleic không giống dạng nguyên sinh; Polyme tự axetat vinyl hoặc tự este vinyl cùng polime vinyl khác dạng nguyên sinh; Polyme acrylic dạng nguyên sinh; Poliamit dạng nguyên sinh; Polyme tự nhiên và thoải mái và các polyme thoải mái và tự nhiên đã biến hóa (Ví dụ: axit alginic, muối cùng este của nó; protein đã có tác dụng cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su đặc tự nhiên)

39.01

39.02

39.03

39.04

39.05

39.06

39.07

39.08

39.09

39.10

39.11

39.12

39.13

2013102

Plastic không giống dạng nguyên sinh, chất đàm phán ion

Gồm: Polyaxetal, polyete khác cùng nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, vật liệu nhựa ankyt, polyalyl este với polyeste khác, dạng nguyên sinh; nhựa amino, vật liệu nhựa phenolic với polyuretan dạng nguyên sinh; Silicon dạng nguyên sinh; Plastic khác dạng nguyên sinh không được phân vào đâu; chất dàn xếp ion

39.01

39.02

39.03

39.04

39.05

39.06

39.07

39.08

39.09

39.10

39.11

39.12

39.13

3914.00.00

20132

Cao su tổng thích hợp dạng nguyên sinh

40.02

201321

2013210

Cao su tổng hợp và những chất rứa thế cao su dẫn xuất trường đoản cú dầu và các hợp chất từ cao su thiên nhiên tổng vừa lòng và cao su thiên nhiên tự nhiên và những loại nhựa tự nhiên và thoải mái tương tự, sinh hoạt dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải

Gồm: cao su tổng hợp và các chất núm thế cao su dẫn xuất từ dầu, làm việc dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải (Gồm: cả dạng mủ cao su); những hợp hóa học từ cao su đặc tổng hòa hợp và cao su thiên nhiên tự nhiên và các loại nhựa thoải mái và tự nhiên tương tự, ngơi nghỉ dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải (Gồm: cả hỗn hợp mủ cao su thiên nhiên tự nhiên với mủ cao su tổng hợp)

40.01

40.02

202

Sản phẩm hóa chất khác

*

2021

20210

Thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp

38.08

202101

Thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp

38.08

2021011

Thuốc trừ côn trùng

Gồm: cả chế tác sinh học trung gian để chế tạo thuốc trừ côn trùng, hương vòng chống muỗi hoặc bột làm cho hương vòng chống muỗi, dạng bình xịt, dạng tấm kháng muỗi, lưới tẩm thuốc khử muỗi, và những loại khác

3808.59.11

3808.59.19

3808.61

3808.62

3808.69

3808.91

2021012

Thuốc khử nấm

3808.59.21

3808.59.29

3808.92

2021013

Thuốc diệt cỏ, Thuốc phòng nảy mầm cùng thuốc ổn định sinh trưởng cây trồng

3808.59.31

3808.59.39

3808.59.40

3808.59.50

3808.93

2021014

Thuốc khử trùng

Dùng cho nông nghiệp và cho những mục đích thực hiện khác

3808.59.60

3808.94.10

3808.94.20

3808.94.90

2021019

Thuốc trừ sâu khác và thành phầm hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

3808.52.10

3808.52.20

3808.52.90

3808.59.91

3808.59.99

3808.99.10

3808.99.90

2022

Sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; mực in với ma tít

32

20221

202210

Sơn, véc ni và những chất sơn, quét tương tự, ma tít

32

2022101

Sơn và véc ni từ polyme

Gồm: Sơn cùng véc ni, rã trong môi trường nước (Gồm: cả các loại men tráng làm cho từ những loại polyme tổng đúng theo hoặc các polyme tự nhiên và thoải mái đã đổi khác về phương diện hóa học, vẫn phân tán tuyệt hòa tung trong môi trường xung quanh nước); Sơn và véc ni, chảy trong môi trường thiên nhiên không cất nước (Gồm: cả các loại men tráng làm từ những loại polyme tổng hòa hợp hoặc những polyme tự nhiên đã thay đổi về mặt hóa học, vẫn phân tán giỏi hòa tung trong môi trường không cất nước)

32.08

32.09

32.10

2022102

Sơn, véc ni khác với các sản phẩm có liên quan; màu sử dụng trong nghệ thuật

Gồm: thuốc màu, chất cản quang đãng và những loại màu vẫn pha chế, men kính và men sứ; men sành, chất láng bóng dạng lỏng cùng chế phẩm tương tự dùng trong công nghiệp gốm sứ, tráng men hoặc thủy tinh; phối liệu để nấu thủy tinh, nghỉ ngơi dạng bột, hạt hoặc vẩy; Sơn và véc ni khác; những loại thuốc màu nước đã pha chế dùng làm hoàn thiện da; hóa học làm khô đã điều động chế; hóa học màu sử dụng cho thẩm mỹ hội họa, học đường, đánh bảng hiệu, hóa học màu pha, color trang trí và những loại color tương tự; Thuốc color (pigments) (kể cả bột cùng vẩy kim loại) được phân tán vào môi trường không có nước, sống dạng lỏng hay dạng nhão, dùng làm sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu không giống đã làm thành dạng tuyệt nhất định

32.07

32.10

32.11

32.12

32.13

2022103

Ma tít và thành phầm tương tự

Gồm: Ma tít; những chất buồn chán bề mặt trước lúc sơn (Gồm: ma tít để gắn kính, ma tít nhằm ghép nối, các chất gắn thêm nhựa, các hợp chất dùng để làm trát, gắn và các loại ma tít khác); những vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt

32.14

20222

202220

Mực in

32.15

2022201

Mực in

Gồm: Mực in màu đen và mực in không giống (trừ màu đen)

32.15

2023

Mỹ phẩm, xà phòng, hóa học tẩy rửa, làm bóng và dược phẩm vệ sinh

33

34

20231

Mỹ phẩm

33

202311

Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm nhằm trang điểm và các chế phẩm dưỡng da, trang điểm móng tay hoặc móng chân

33.04

2023111

Chế phẩm trang điểm môi, mắt

3304.10.00

3304.20.00

2023112

Chế phẩm âu yếm móng tay, móng chân

3304.30.00

2023113

Mỹ phẩm hoặc chế phẩm trang điểm khác

Gồm: Phấn, đang hoặc chưa nén; Kem và nước thơm cần sử dụng cho mặt với da; Kem trị mụn trứng cá; chất làm đẹp hoặc chế phẩm trang điểm khác không phân vào đâu

3304.91.00

3304.99

202312

Chế phẩm cần sử dụng cho tóc, lông, lau chùi và vệ sinh răng hoặc miệng

33.05

33.06

2023121

Dầu gội đầu, keo xịt tóc, thuốc có tác dụng sóng tóc với ép tóc

Gồm: Dầu gội đầu, dầu xả tất cả loại trị nấm gồm chứa yếu tố hóa dược; các sản phẩm chăm sóc tóc như: keo xịt tóc, thuốc làm sóng tóc với ép tóc, chế phẩm uốn tóc hoặc làm xoạc tóc

33.05

34.01

2023122

Chế phẩm dùng cho vệ sinh răng mồm (kể cả kem với bột làm chặt chân răng)

Gồm: Thuốc tấn công răng (cả dạng kem với dạng bột để phòng ngừa các bệnh về răng); Chế phẩm dùng cho dọn dẹp răng miệng khác trừ chỉ tơ nha khoa như: nước súc miệng, nước thơm,...

33.06

2023123

Chỉ tơ nha khoa

3306.20.00

2023124

Chế phẩm dùng trước, vào hoặc sau thời điểm cạo mặt, chất khử mùi cơ thể; chế phẩm dùng để tắm rửa, thuốc có tác dụng rụng lông cùng chế phẩm dọn dẹp và sắp xếp khác chưa được phân vào đâu

Gồm: những chế phẩm cần sử dụng trước, vào hoặc sau khi cạo mặt; hóa học khử mùi cá thể và hóa học chống ra mồ hôi; Sữa tắm, sữa rửa phương diện và những chế phẩm dùng làm tắm khác; Chế phẩm dọn dẹp và sắp xếp khác chưa được phân vào đâu (Gồm: chế phẩm lau chùi động vật, dung dịch nhỏ tuổi mắt khi đeo kính áp tròng, nước hoa với mỹ phẩm khác, tất cả thuốc làm rụng lông,...)

33.07

3401.30.00

2023125

Nước hoa cùng nước thơm

3303.00.00

20232

Xà phòng, chất tẩy rửa, làm cho bóng và chế phẩm vệ sinh

34.01

34.02

34.05

202321

2023210

Glycerin thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin

2905.45.00

202322

2023220

Các hóa học hữu cơ hoạt động bề mặt, xung quanh xà phòng

3402.31

3402.39

3402.41.00

3402.42

3402.49

202323

Xà phòng, chất pha chế dùng làm giặt giũ và làm cho sạch

34.01

34.02

2023231

Xà phòng; thành phầm và dược phẩm hữu cơ hoạt động mặt phẳng dùng như xà phòng; giấy, thiết bị chèn lót, ni, vải ko dệt, không thấm, phủ hoặc tráng xà chống hoặc bột giặt

Gồm: Xà phòng; thành phầm và chế tác sinh học hữu cơ hoạt động bề mặt; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đang tẩm, tráng hoặc đậy xà chống hoặc hóa học tẩy; Các thành phầm và chế phẩm hữu cơ hoạt động mặt phẳng dùng để triển khai sạch da

34.01

34.02

2023232

Bột giặt và những chế phẩm dùng để làm tẩy, rửa

Dạng lỏng, bột hoặc kem. Sản phẩm này cũng gồm: cả hóa học xả vải

34.01

34.02

3809.91.10

202324

Chất nặng mùi thơm và hóa học sáp

33.01

34.04

2023241

Chế phẩm dùng để gia công thơm hoặc đánh tan mùi trong phòng

Kể cả các chế phẩm giữ mùi nặng dùng trong nghi lễ tôn giáo (Hương/nhang cây; Hương/nhang vòng); các chế phẩm có mùi thơm khi đốt cháy

3307.41

3307.49

2023242

Sáp tự tạo và sáp chế biến

34.04

2023243

Chất đánh bóng với kem cần sử dụng cho giày dép, thứ nội thất, sàn, kính, kim loại và thùng xe

Gồm: chất đánh bóng, kem và các chế phẩm giống như dùng cho giày dép hoặc da thuộc; hóa học đánh bóng, kem và những chế phẩm tựa như dùng để bảo quản đồ gỗ, sàn gỗ, khuôn cửa ngõ hoặc những hàng hóa khác bằng gỗ; chất đánh trơn và những chế phẩm tương tự dùng để đánh láng thân xe (coachwork), trừ những chất tiến công bóng kim loại; chất đánh bóng và những chế phẩm tương tự dùng cho để đánh bóng các sản phẩm khác

34.05

2023244

Bột nhão cùng bột khô để rửa rửa và những chế phẩm rửa rửa khác

3405.40

2029

20290

Sản phẩm chất hóa học khác không được phân vào đâu

38.24

202901

Chất nổ

36

2029011

Thuốc nổ đã điều chế

Gồm: Bột nổ đẩy; thuốc nổ đã điều chế, trừ bột nổ đẩy

3601.00.00

3602.00.00

2029012

Ngòi an toàn, ngòi nổ, nụ xòe hoặc gấp nổ, bộ phận đánh lửa, gấp rút nổ điện

Gồm: cả ngòi phân phối thành phẩm, đầu đạn cơ bản, tuýp tín hiệu,...

36.03

2029013

Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù cùng các sản phẩm pháo hoa khác

36.04

2029014

Diêm

3605.00.00

202902

Keo đã điều chế và các chất dính đã làm được điều chế khác

35

2029021

Keo đã điều chế và các chất dính đã làm được điều chế khác

Gồm: hóa học kết dính có tác dụng từ polyme và hóa học kết bám Ca2Ls cần sử dụng trong cung cấp gạch chịu đựng lửa...

35.06

202903

Tinh dầu cùng hỗn hợp các chất thơm từ tinh dầu thực vật

33.01

2029

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *